துயர் பகிர்வு

சின்னத்தம்பி இராசரத்தினம்  1639

தோற்றம் : 1938-11-09

மறைவு : 2023-01-06

திருமதி புவனேந்திரன் அனுசியா  1636

தோற்றம் : 1963-01-04

மறைவு : 2022-12-31

திருமதி சிவஞானம் செல்வராணி  1634

தோற்றம் : 1001-01-01

மறைவு : 2022-12-31

அமரர் மகாலிங்கம் உருக்குமணி  1627

தோற்றம் : 1949-09-25

மறைவு : 2022-12-17

சுந்தரலிங்கம் கிரிதரன்  1624

தோற்றம் : 1986-11-09

மறைவு : 2022-12-23நினைவஞ்சலி