திரு. சூசை ஆபிரகாம் (செபஸ்ரியான்)  1115

தோற்றம் : 1950-03-16

மறைவு : 2021-05-09

கந்தையா அன்னலிங்கம்  1114

தோற்றம் : 1947-07-21

மறைவு : 2021-05-04

திருமதி இளையதம்பி இராசமணி  1113

தோற்றம் : 1933-05-02

மறைவு : 2021-05-05

கார்த்திகேசு பஞ்சரத்தினம்  1112

தோற்றம் : 1946-01-28

மறைவு : 2021-05-04

கணபதி கந்தையா  1110

தோற்றம் : 1927-02-21

மறைவு : 2021-05-01

திருமதி பூமாதேவி மோகனதாஸ்  1106

தோற்றம் : 1001-01-01

மறைவு : 2021-04-28

அமரர் லெட்சுமி நல்லையா  1105

தோற்றம் : 2

மறைவு : 2021-04-23

இளையதம்பி நாகலிங்கம்  1104

தோற்றம் : 1931-05-11

மறைவு : 2021-04-27