கணபதிப்பிள்ளை நல்லசேகரம்  618

தோற்றம் : 1932-11-24

மறைவு : 2019-10-02

இராஜலக்ஷ்மி சண்முகநாதன்  617

தோற்றம் : 1933-06-21

மறைவு : 2019-09-28

கதிர்காமு ஜெயராஜசிங்கம் (அருள்)  616

தோற்றம் : 1958-08-22

மறைவு : 2019-10-10

அப்பையா சிவபாதசோம சுந்தரலிங்கம்  600

தோற்றம் : 1958-08-22

மறைவு : 2019-10-11

அன்ரனி ஜெயரட்ணம் அகிலாண்டதேவி  591

தோற்றம் : 1951-12-31

மறைவு : 2019-10-01

நடராசா  590

தோற்றம் : 1954-02-14

மறைவு : 2019-09-29

செல்லத்துரை தெய்வேந்திரம்  589

தோற்றம் : 1950-02-27

மறைவு : 2019-10-02

திருமதி கமலாதேவி கந்தசாமி  588

தோற்றம் : 1949-02-23

மறைவு : 2019-10-05

சபாரத்தினம் லீலாவதி  587

தோற்றம் : 1944-12-02

மறைவு : 2019-10-04